Biskup Kaliski - Dyspensa 2020r.

Biskup Kaliski w związku z trwającym stanem epidemii, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do odwołania wszystkim wiernym Diecezji Kaliskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup Kaliski zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Msze św w naszej parafii są sprawowane zgodnie z ustalonym porządkiem. Obowiązuje limit 50 osób przebywających w kościele. Osoby, które pragną w nich uczestniczyć prosimy o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby będące w kwarantannie w żadnym wypadku nie powinni pojawiać się w kościele.

Zgodnie z zaleceniem biskupów codziennie modlę się w kościele o godz. 20.30 zapraszam do duchowej łączności i modlitwy w Waszych domach

Podziękowania

W imieniu Sióstr Dominikanek pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli akcję „ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI” dla Domu Chłopaków w Broniszewicach oraz zakupili książki „Bronki. Siostry od Wykluczonych”.
Niech Pan obficie błogosławi tym wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby tego wyjątkowego DOMU.

Z wyrazami wdzięczności Grupa Charytatywna

Komunikat Biskupa Kaliskiego 2020r.

Zarządzenie 2020r.

W związku z nowymi zarządzeniami, w kościele może przebywać nie więcej niż 50 osób. Prosimy o przestrzeganie tego prawa w czasie niedzielnych mszy. Jest dyspensa księdza biskupa i można wysłuchać mszy w radiu w telewizji lub w internecie. W niedziele NIE pojedzie autokar z Psar do kościoła, do odwołania Nie będą odprawiane Gorzkie Żale

Niedziela - Dodatkowa msza święta

W niedzielę dodatkowa msza św. w kościele o godz. 9:30

Informacja - DPS msza święta 2020r.

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM w Domu Pomocy Społecznej w Psarach został wprowadzony zakaz odwiedzin i przebywania osób z zewnątrz, dotyczy to także kaplicy. Dlatego prosimy nie przychodzić na mszę św niedzielną do Domu Pomocy.

Dodatkowe informacje