Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

 

CZYM SĄ TE WĘZŁY?

 

To problemy, które bardzo często nosimy przez lata i przez które nie widzimy rozwiązania:

 

węzły kłótni rodzinnych,

nieporozumienia między rodzicami a dziećmi,

brak szacunku,

przemoc;

węzły urazy między małżonkami,

brak pokoju i radości na łonie rodziny,

węzły lęku,

węzły rozpaczy małżonków, którzy się rozeszli,

rozkład rodziny,

węzły bólu spowodowane przez dziecko, który się narkotyzuje, które jest chory, które opuściło dom lub się oddaliło od Boga;

węzły uzależnienia od: alkoholu, pornografii, masturbacji

węzły naszego życia i naszych bliskich, kochanych;

węzły zranień fizycznych lub moralnych zadane przez innych,

niechęć torturująca nas tak boleśnie: poczuciem winy z powodu dokonanej aborcji,

nieuleczalnymi chorobami, depresją, bezrobociem, strachem, samotnością, niewiarą, pychą….

 

Wszystkie te węzły są w naszym życiu konsekwencją grzechu.

O, węzły naszego życia! Jak przygniatacie nasze dusze, obalacie nas, pozbawiacie radości nasze serca i pozbawiacie nawet woli życia. Te węzły oddalają nas od Boga, krępują nasze ramiona, nogi, cały nasz byt i naszą wiarę, przeszkadzają nam rzucić się w ramiona miłującego Boga, jak dzieci, żeby Mu oddać chwałę i cześć.

 

Dziewica Maryja pragnie, żeby to się skończyło. Wychodzi nam dziś na spotkanie, żebyśmy oddali Jej wszystkie nasze węzły. Ona je rozwiąże, jedne po drugich. W tym nowym tysiącleciu, które jest maryjne, ponieważ Jej zostało poświęcone przez papieża bł. Jana Pawła II, Matka Boża jest bardziej niż kiedykolwiek gotowa działać i przyjść z pomocą tym, którzy powołują się na Jej miłosierdzie.

Weźmy dziś w posiadanie to, co do nas należy. Odkryjmy wielkość naszej Matki, która rozwiązuje węzły, i pozwólmy się Jej prowadzić, ażeby ukazała nam cuda dla nas przez Nią przygotowane. Tam, gdzie Ona podąża, manifestuje swą moc na korzyść tych, którzy się polecają Jej pomocy, a Ona im ofiarowuje nieprzebrane łaski. Przybliżmy się do Niej teraz. Jaka Ona jest piękna! Już nie jesteśmy sami. Wszystko może się zacząć zmieniać. Która Matka pełna miłości nie przyjdzie z pomocą swojemu dziecku w potrzebie, kiedy ono Ją wzywa?

Przedstawmy z ufnością i nadzieją Świętej Dziewicy wszystkie węzły naszego życia, które nas krępują i ujarzmiają, ponieważ nasza Matka rozwiązując je, pragnie przywrócić nam radość, która pochodzi od Boga.

Dodatkowe informacje