Piesza pielgrzymka do Kotłowa 2015

W sobotę 12 września parafianie Rososzycy wyruszyli pieszo przed tron Matki Bożej Królowej Jedności panującej na Kotłowskim wzgórzu.

To już 16 raz wspólnie śpiewając i modląc się wędrowali pieszo wśród pół, łąk i i domów zanosząc do Matki swoje intencje. Na miejscu 82 pątników wzięło udział w przygotowanym czuwaniu. Najmłodszym pielgrzymem okazała się być 5-letnia Basia, a najstarszą pani Czesława. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego pielgrzymowania w przyszłym roku.

Dodatkowe informacje