Piesza pielgrzymka z Rososzycy do Kotłowa 7.09.2019r.

Od 2000 roku rokrocznie na początku września rusza piesza pielgrzymka z parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy do Matki Bożej Kotłowskiej Królowej Jedności. W tym roku wyruszyli 20 raz, pod duchową opieką ks. kanonika Pawła Guździoła z Rososzycy pielgrzymowało 86 pątników. Najmłodszymi  pielgrzymami byli Hania, Oliwka i Wojtek lat 6, a najstarszą pątniczką pani Czesława lat 75. Od 20 już lat towarzyszy pielgrzymom rososzyckim pieśń Matko idziemy do Ciebie, serca swe chcemy Ci dać, poprzez pola, łąki, lasy z Rososzycy idzie brać.

Pielgrzymi zanieśli Matce z Kotłowskiego wzgórza swoje rodziny, parafię, Ojczyznę, prosili o pokój na świecie, przynosili swe indywidualne prośby i podziękowania. Dziękują również gościnnym parafianom Kotłowskim na czele z ks. Adamem Kosmałą za to, że przez 20 lat przyjmowali nas w tym miejscu z wielką radością i życzliwością, a o tym jak smakuje ciasto w Kotłowie chodzą już wśród nich legendy.

Dodatkowe informacje