Transmisja mszy online

Czwartkowa msza będzie transmitowana online o godzinie 18:00 poprzez stronę na facebooku.

www.facebook.com/ParafiaRososzyca/

Modlitwa o ochronę naszej parafii przed epidemią koronawirusa.

W ten trudny dla naszej parafii czas , módlmy się za wszystkich pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Psarach, w szczególny sposób polecajmy ks. proboszcza Pawła. Módlmy się o zdrowie, o wygaśnięcie epidemii. Przez Przemienienie Pańskie prosimy Cię Boże oddal epidemię od naszych domów, naszych rodzin, od naszej parafii, od naszej Ojczyzny i całego świata. Panie Ty wszystko możesz wołamy do Ciebie, aby ustała pandemia koronawirusa.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Przez Przemienienie Pańskie, przemień nasze życie, odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem. Wylej swego Ducha na naszą parafię, na naszą Ojczyznę i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie.

Ojcze Miłosierny, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen

Łączmy się wszyscy, kto może, na modlitwie różańcowej codziennie, o godz. 20.30, wcześniej odmawiając modlitwę.

Ogłoszenie - Koronawirus 2020r.

Drodzy Parafianie, ponieważ został wykryty koronawirus w DPS Psary, gdzie jestem kapelanem, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zostałem poddany kwarantannie. Z tego względu wszystkie celebracje zostają odwołane do 19 kwietnia. Zachęcam wszystkich do modlitwy i przeżywania liturgii Triduum i Świąt Zmartwychwstania poprzez media.

Pozdrawiam wszystkich i łącze się w modlitwie.

Niedziela Palmowa 2020r.

Niedziela Palmowa to święto chrześcijańskie upamiętniające przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.

Czytaj więcej: Niedziela Palmowa 2020r.

Transmisja mszy online

Niedzielna msza o godzinie 12:00 dostępna będzie online poprzez facebook pod tym adresem https://www.facebook.com/ParafiaRososzyca/

Jest to transmisja testowa. 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii 2020r.

KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

• prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie ;

• w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe ;

• dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc; • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia) , a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać .

Bp Adam Bałabuch Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe informacje